strategische veranderingsprocessen
Het zwemwater debat 2014

Het zwemwater debat 2014

Voor een van haar opdrachtgevers (HHSK) heeft Connected Strategische Veranderingsprocessen een zwemwater debat georganiseerd. Wat vinden zwemmers, overheidsorganisaties, waterschappen en onderzoekers van de huidige manier waarop de veiligheid van het zwemwater wordt gewaarborgd? Om deze vraag te beantwoorden organiseerde het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard op 30 januari 2014 een landelijk debat. De nadruk lag hierbij op de aanwezigheid van blauwalgen in het Nederlandse zwemwater en de consequenties hiervan op de gezondheid van de recreatieve zwemmer. Professionals van gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, waterschappen, onderzoeksinstellingen, commerciële organisaties en recreatieve zwemmers kwamen bijeen om het gesprek aan te gaan.

Marco Maréchal was de dagvoorzitter en dijkgraaf Hans Oosters van HHSK leidde het debat. In de ochtend werd de zwemwater beleving onder andere belicht vanuit de zwemmer. Daarnaast werd er door mevrouw Schets van het RIVM nader ingegaan op de vraag: ”Hoe gevaarlijk is blauwalg voor onze gezondheid?”  Gevolgd door: ”Waterschappen meten blauwalgen, of moeten we toxines meten?” Door deze vragen werd de onderzoeksmethodiek kritisch onder de loep genomen. Tot slot werd besproken of het zwemverbod niet te snel werd versterkt. Tot waar reikt de eigen verantwoordelijkheid van de zwemmer?

Het debat in de middag kwam op gang door middel van een vijftal stellingen. Doordat de veiligheid van zwemwater afhankelijk is van verscheidende groepen, kwamen deze al snel aan bod. Het debat resulteerde in een open discussie over de ernst van blauwalgen en de meetbaarheid hiervan. Ook werden de verantwoordelijkheden en de noodzaak van schoon Nederlands zwemwater uitvoerig bediscussieerd.

Dijkgraaf Hans Oosters  sloot de discussie met de woorden: ‘’Volgens mij moeten we eens verder gaan nadenken over het blauwalgenprotocol’’. Met deze opdracht verlieten de deelnemers de debatruimte, genoeg stof om bij de borrel over na te praten. Bij de volgende editie van het zwemwater debat gaan we zien welke stappen genomen zijn.