strategische veranderingsprocessen
Wetterskip Fryslán

Wetterskip Fryslán

De situatie

Onder het motto ‘Skjin wetter en droege fuotten’ (Schoon water en droge voeten) is Wetterskip Fryslân de beheerder van het water in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Met ruim 600 medewerkers zorgt het waterschap voor schoon water, voldoende water en veiligheid.

Onze bijdrage

Het Waterskip Fryslan heeft Connected Strategische Veranderingsprocessen, gevraagd een corporate communicatiestrategie te schrijven. In deze strategie wordt verwoord waar het Wetterskip Fryslan voor staat en welke beeldvorming zij in de buitenwereld (boeren, burgers, bedrijven, samenwerkingspartners en overige stakeholders) wil bewerkstelligen. Om te komen tot een corporate communicatiestrategie organiseerde Connected Strategische Veranderingsprocessen een workshop over dit thema  Door middel van interactie met het hele team communicatie is de corporate communicatiestrategie een stapje verder gebracht.

Resultaat

Momenteel wordt de corporate communicatiestrategie opgesteld door de Dijkgraaf, secretaris directeur en het team communicatie van het waterschap, waarin wij het voortouw nemen in het proces en het opstellen en doorvoeren van deze corporate communicatiestrategie.