strategische veranderingsprocessen
Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe

De situatie

Onlangs is Connected Strategische Veranderingsprocessen ingeschakeld door het waterschap Vallei en Veluwe. De core business van het waterschap is zorgdragen voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren.

Onze bijdrage

Connected Strategische Veranderingsprocessen is ingeschakeld om het waterschap Vallei en Veluwe richting de buitenwereld te positioneren. Dit houdt in dat de buitenwereld, zoals burgers, stakeholders en samenwerkpartners, weet wie het waterschap is, waar zij voor staat en wat zij doet. Dit doet Connected Strategische Veranderingsprocessen door projecten van Vallei en Veluwe als het ware in de etalage te zetten en hiervoor pers en media aandacht te genereren, maar ook door contact te onderhouden met samenwerkingspartners zoals gemeenten, provincie en het bedrijfsleven.

Het resultaat

Connected Strategische Veranderingsprocessen ondersteunt en werkt samen met het team communicatie van Vallei en Veluwe om lopende projecten pro actief bij externe partijen onder de aandacht te brengen. Een voorbeeld van onlangs gegenereerde persaandacht is een interview met Tanja Klip (dijkgraaf en hierdoor het boegbeeld van het waterschap Vallei en Veluwe) over het ombouwen van een rioleringsinstallatie naar een energie- en grondstoffenfabriek. Dit interview is verschenen in het vakblad Binnenlands bestuur, een vakblad dat zich mede richt op het thema ruimte en milieu. Daarnaast heeft Connected Strategische Veranderingsprocessen een strategisch corporate communicatieplan opgeleverd. Dit plan fungeert als leidraad voor het beleid van de afdeling communicatie van het waterschap. Op deze manier wordt het waterschap Vallei en Veluwe op een pro actieve manier gepositioneerd richting de buitenwereld.

Voor meer informatie over het waterschap Vallei en Veluwe zie deze website 
http://www.vallei-veluwe.nl

Benieuwd naar het interview met Dijkgraaf Tanja Klip over de energie- en grondstoffenfabriek? Zie dan de volgende link http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/waterschappen-worden-duurzaamheidsfabrieken.9221603.lynkx