strategische veranderingsprocessen
Waterinnovatieprijs

Waterinnovatieprijs

De situatie

Jaarlijks organiseert de Unie van Waterschappen een prijsvraag voor vernieuwende ideeën en baanbrekende initiatieven op het gebied van water. Bedrijven, belangenorganisaties, kennisinstellingen, overheden en particulieren mogen hun innovatieve waterprojecten inzenden om deze prestigieuze Waterinnovatieprijs te bemachtigen. In 2012 was de toenmalige minister Jacqueline Kramer voorzitter van de Waterinnovatieprijs.

Onze bijdrage

In samenwerking met de toenmalige minister hebben wij proactief de pers benaderd om landelijke publiciteit te genereren. Daarnaast hebben wij de hoofden communicatie van alle 24 waterschappen gestimuleerd de wedstrijd in hun regio met verschillende communicatieve acties onder de aandacht te brengen en aanvragen in te dienen. Bovendien hebben wij mevrouw Jacqueline Kramer persoonlijk begeleid rondom pers en overige publiciteit.

Het resultaat

Onder andere het AD en diverse vakbladen en tijdschriften hebben aandacht besteed aan de Waterinnovatieprijs. Het is ons gelukt de branche van de waterschappen te positioneren als een innovatieve wereld die oog heeft voor initiatieven van binnen en buiten de waterschapswereld.