strategische veranderingsprocessen
Waterbeheerplan van het hoogheemraad Schieland en de Krimpenerwaard

Waterbeheerplan van het hoogheemraad Schieland en de Krimpenerwaard

De situatie

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (afgekort tot HHSK) is op dit moment bezig met het nieuwe waterbeheerplan voor de periode van 2016 tot 2021. Het waterbeheerplan is er niet alleen ten behoeve van beleidsvoering, maar met name voor alle inwoners, stakeholders, samenwerkingspartners en overige belanghebbenden in het waterbeheergebied. Het waterbeheerplan laat zien waar HHSK voor staat, waar zij aan werkt en hoe zij dit samen met andere partijen doet. De wens van het waterschap is dat het nieuwe waterbeheerplan kan rekenen op een breed draagvlak bij haar omgeving. Medewerking van de omgeving is tenslotte een bepalende factor om de ambities en doelen uit het waterbeheerplan te kunnen bereiken.

Vanuit het besef dat medewerking van de omgeving belangrijk is, kiest het waterschap HHSK ervoor om inwoners en stakeholders, alsmede samenwerkingspartners en belangenbehartigers actief te betrekken bij de totstandkoming van het nieuwe Waterbeheerplan.

Onze bijdrage

Connected is door HHSK ingeschakeld om dit doel te bewerkstelligen. Ten behoeve van dit doel schrijft Connected zowel een (strategisch) communicatie- als een participatieplan en voert deze ook uit. Het participatieplan beschrijft de aanpak van het participatieproces en is bedoeld voor de burgers, samenwerkingspartners en stakeholders. Uiteraard wordt ook de interne organisatie actief betrokken bij het planproces van het nieuwe waterbeheerplan. In aansluiting op dit plan van aanpak zal in een (strategisch)communicatieplan de uitwerking plaats vinden voor onder andere het pro actief benaderen van de pers, het aansluiten bij de beleving van diverse doelgroepen en de inzet van middelen en een planning.

Voor informatie over  hoogheemraad Schieland en de Krimpenerwaard verwijzen wij u naar de volgende website http://www.schielandendekrimpenerwaard.nl