strategische veranderingsprocessen
Kustversterking Katwijk

Kustversterking Katwijk

De situatie

De waterkering bij Katwijk aan Zee bestaat uit een stuk strand, een grotendeels bebouwd duin en een waterkerende constructie. Als beheerder van dit gebied controleert het hoogheemraadschap van Rijnland periodiek of de waterkering voldoet aan de laatste veiligheidsnormen die de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de kustgebieden stelt. Op basis van de laatste toetsing is besloten de waterkering te versterken.

Onze bijdrage

In het voortraject hebben wij voor het hoogheemraadschap van Rijnland de strategische communicatie verzorgd en de pers- en woordvoering. Een belangrijke doelstelling daarbij was: binnen de organisatie bewustzijn creëren dat het grote voordelen heeft om de afdeling communicatie al in een vroege fase van dergelijke grote projecten te betrekken. Om de omgeving en de betrokken partijen goed in beeld te brengen, hebben we een stakeholders- en krachtenveldanalyse opgesteld. Op basis van deze analyses hebben we met diverse partijen overleggen gevoerd over de impact van de kustversterking. Bovendien hebben we ‘werk met werk’ gemaakt. De gemeente Katwijk wilde namelijk een parkeergarage in de kustversterking aanleggen. Zo’n combinatie is uniek binnen Europa. Het was dan ook een unieke uitdaging om naar alle betrokken partijen evenwichtig te communiceren over het onderzoeken van de mogelijkheden en over veiligheid versus ‘midden in de maatschappij staan’.

Het resultaat

Door de complexiteit van dit traject is het extra belangrijk om de pers pro actief te benaderen. Om maatschappelijk draagvlak te krijgen, hebben we op regelmatige basis contact onderhouden met alle landelijke en regionale pers. Bovendien hebben we de omgeving vanaf het begin nauw betrokken bij de planontwikkeling. Na adviezen en klankbordsessies is er een weloverdachte keuze gemaakt voor een variant waarbij rekening is gehouden met uiteenlopende belangen. Zo is het project een levend bewijs geworden dat de vroege betrokkenheid van communicatie veel voordelen oplevert tijdens de uitvoering.