strategische veranderingsprocessen
Groot onderhoud Ringvaart

Groot onderhoud Ringvaart

De situatie

Bagger (onder andere modder) op de bodem van een sloot of plas beïnvloedt de kwaliteit en de doorstroming van het water. Daarom moet de onderhoudsplichtige van een sloot of plas op een bepaald moment de modder verwijderen. Dit heet ‘baggeren’. De noodzaak tot baggeren deed zich voor in de ringvaart in het gebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Extra aandachtspunt: op de Ringvaart waren zo’n 100 woonboten aanwezig die veel hinder van de werkzaamheden zouden ondervinden.

Onze bijdrage

Op verzoek van het hoogheemraadschap hebben wij de projectcommunicatie verzorgd en strategische adviezen gegeven aan de projectleider. We zijn begonnen met een actief en intensief traject met de woonbooteigenaren. Belangrijkste insteek: hoe beperken we de overlast, die er hoe dan ook zou komen, tot het minimum. Na overleg met deze belangrijkste doelgroep hebben we daarna twee informatieavonden gehouden voor alle betrokken. Het opstellen van een omgevings- en stakeholderanalyse leverde belangrijke input voor het communicatieplan. En daarna konden we ook gerichter toetsen, terugkoppelen en verwachtingen managen. Een belangrijke beslissing was de keuze voor het gebruik van zogenaamde *geotubes. Deze techniek is niet alleen energie- en milieuvriendelijk, maar geeft ook minder overlast voor de direct betrokkenen.

Het resultaat

De baggerwerkzaamheden zijn naar grote tevredenheid uitgevoerd en het gewenste resultaat (onderhoudsdiepte) is overal bereikt. Daarmee is de Ringvaart over een afstand van 13 kilometer weer helemaal op orde. Het toepassen van geotubes en de intensieve communicatie met de woonbooteigenaren hebben gezorgd voor weinig weerstand tijdens het project.

* Geotubes = In deze textiele buizen worden biologisch afbreekbare flocculanten toegevoegd waardoor de baggerspecie sneller rijpt. Nadat de baggerspecie voldoende is ontwaterd, worden de geotubes opengesneden en het textiel verwijderd. De gerijpte baggerspecie wordt vervolgens in de grond ingewerkt en ingezaaid.