strategische veranderingsprocessen
Bewustwordingscampagne de Droomsloot

Bewustwordingscampagne de Droomsloot

De situatie

De zorg voor ons oppervlaktewater ligt niet alleen in handen van de waterschappen, dit is afhankelijk of u eigenaar bent van uw perceel. Ook de agrarische sector en burgers hebben zelf ook een verantwoordelijkheid bij het onderhouden van sloten, maar zijn zich daar meestal niet van bewust. Goed onderhoud van sloten kan veel betekenen voor de kwaliteit van het water. In een mooie sloot hebben waterplanten en waterdieren het naar hun zin. Planten maken sloten en slootkanten mooi. Vissen, kikkers en andere waterdieren zorgen voor leven en activiteit in, op en om het water. Bovendien staan sloten met elkaar in verbinding en vormen samen een compleet watersysteem. Als er in een gebied te veel of te weinig regen valt, dan zorgen de gemalen voor de inlaat of uitlaat van voldoende water. En dat kan alleen bij een goede doorstroming van het water door de sloten.

Onze bijdrage

Voor het hoogheemraadschap van Rijnland hebben we daarom een bewustwordingscampagne opgezet: ‘de Droomsloot’. We gaven 10.000 veldgidsen uit om te laten zien welke planten en dieren er leven in kwalitatief goed water. En we zijn op zoek gegaan naar de ultieme droomsloot. Dat deden we via een wedstrijd. Particulieren, scholen, bedrijven, agrariërs en natuurbeschermers konden meedoen om de mooiste sloot voor te dragen.

Het resultaat

Door geen belerend vingertje op te steken, maar juist een positieve en ludieke insteek te kiezen, realiseren we bij de verschillende doelgroepen veel meer betrokkenheid met waterkwaliteit. De omgeving moet het immers doen en voelt zich nu zelf verantwoordelijk.