strategische veranderingsprocessen
Verkeersmonitoring Gemeente Rotterdam

Verkeersmonitoring Gemeente Rotterdam

De situatie

Tijdens grote evenementen, zoals de Rotterdam marathon, voetbalwedstrijden en concerten, veroorzaakt het verkeer bereikbaarheidsproblemen in de hele regio. De Verkeersmarinier wilde een informatiemiddel om real-time zicht te hebben op de belangrijkste verkeersknooppunten in de regio Rotterdam. Zodat hij tijdig passende maatregelen kan nemen om verkeersstremming te voorkomen.

Onze bijdrage

Na een quickscan van de situatie hebben wij aan het ‘Netwerk Verkeersmarinier’ van de gemeente Rotterdam een oplossing geadviseerd voor de verbetering van de verkeersdoorstroming op knooppunten. Bovendien hebben wij een leverancier geselecteerd die voldoet aan de gestelde eisen. Daarnaast hebben wij een proef met een digitale afzettingswagen opgezet en ontwikkeld. Daarbij is tevens een onderzoek gehouden met automobilisten om direct het effect te meten van deze digitale afzettingswagen. Beïnvloeding van gedrag is namelijk cruciaal. Het is de bedoeling zodanig invloed uit te oefenen op het gedrag van mensen, dat zij voor een alternatief kiezen.

Het resultaat

Inmiddels is een netwerk van zestien camera’s aangesloten op het 3G-netwerk. Daardoor kunnen de beelden van de camera’s overal via een webbrowser bekeken worden. Om niet verstrikt te raken in lange en moeizame besluittrajecten, hebben we gekozen voor semiautonome camera’s die gekoppeld konden worden aan bestaande faciliteiten zoals lantaarnpalen en verkeerslichten. En van de rijdende afzetwagens zijn er inmiddels vier bijbesteld.