strategische veranderingsprocessen
Verkeerscentrales & Dynamisch VerkeersManagement (DVM)

Verkeerscentrales & Dynamisch VerkeersManagement (DVM)

Het is van groot belang dat partijen als overheidsinstanties, kenniscentra en het bedrijfsleven elkaar geregeld ontmoeten, kennis uitwisselen en met elkaar in discussie gaan. In onderling contact kunnen namelijk wederzijdse belangen worden besproken en afgewogen en ontstaat begrip voor elkaars standpunten, afwegingen en inzet. Connected Strategische Veranderingsprocessen speelt daarom een actieve rol in het samenbrengen van partijen, zeker als er op een bepaald gebied knelpunten (dreigen te) ontstaan.

Zo hebben wij samen met het ‘Netwerk Verkeersmarinier’ een dialoog opgezet tussen de leveranciers van verkeersmanagementcentrales (o.a. Siemens, Trinité en Vialis) en de afnemers van deze centrales (RWS, Provincies, Gemeenten). We hebben dat gedaan in de vorm van een conferentie. Eerst hebben we de behoeftes en wensen van de afnemers in kaart gebracht. En vervolgens hebben we die afgestemd met de leveranciers. We hadden als doel de samenwerking tussen overheden en leveranciers te bevorderen. En we mogen zeggen dat we daarin geslaagd zijn: na afloop van de conferentie hebben de leveranciers zich definitief gecommitteerd in een samenwerkingsmodel en dit model bestaat nog steeds.