strategische veranderingsprocessen
Vrachtwagens parkeren

Vrachtwagens parkeren

De situatie

De transportbranche is gehouden aan strikte rij- en rusttijden. Met name voor het langere rusten hebben chauffeurs in Nederland echter onvoldoende parkeerplekken om hun vrachtwagens te stallen. Met als gevolg dat vrachtwagens in de bebouwde kom neergezet worden, op drukke parkeerplaatsen langs de snelweg, of zelfs op de vluchtstrook. En dan is er ook nog het punt van beveiliging. Alleen op beveiligde parkeerplaatsen kunnen chauffeurs van hun rust genieten zonder bang te zijn voor diefstal en beroving. Daarom heeft kennisorganisatie CROW samen met de Kamer van Koophandel een onderzoek laten uitvoeren naar het vrachtwagenparkeren in Nederland.

Onze bijdrage

Wij hebben CROW en de Kamer van Koophandel begeleid met de strategische communicatie rondom dit onderzoek. Samen hebben wij de communicatiestrategie bepaald en uitgewerkt. En ook tijdens de implementatie hadden wij een adviserende en uitvoerende rol. Van het onderzoeksrapport hebben wij een publieksvriendelijke versie gemaakt en de uitkomsten hebben wij intensief besproken met de betrokken doelgroep: de vrachtwagenchauffeurs zelf. Belangrijke onderdelen in het proces waren de stakeholderanalyse, het participeren van de chauffeurs en het toetsen en terugkoppelingen van de bevindingen bij de doelgroep.

Het resultaat

Door de chauffeurs en de transportorganisaties in de actie te betrekken, is het onderzoeksrapport nu een document dat door de gehele vervoersbranche gedragen wordt en dat daadwerkelijk aansluit op de behoefte. Nu eens geen papieren tijger die onderin een la terecht komt. Als platform voor CROW en KvK zal het rapport ook nog worden aangeboden aan de VNG en andere overheidsorganisaties, naast de TLN (vervoersbranche). Bovendien is rondom dit thema de nodige publiciteit gegenereerd.