strategische veranderingsprocessen
Het VIBe platform, elektrisch rijden

Het VIBe platform, elektrisch rijden

VIBe, wat staat voor Vehicle for Innovation Brabant elektrisch, is een platform gericht op elektrisch rijden. Op dit moment is elektrisch rijden slechts voor een beperkt aantal mensen top of mind. De afgelopen jaren is er echter door diverse partijen flink aan het vliegwiel gedraaid om elektrisch rijden onder de aandacht te brengen en potentiële gebruikers te verleiden tot de aankoop van een elektrisch voertuig.

Om het elektrisch rijden aantrekkelijker te maken voor potentiele gebruikers, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de gewoonten van huidige bestuurders van elektrische voertuigen. Hierdoor kan het elektrische rijden worden afgestemd op de behoeften van huidige en potentiële gebruikers.

Het streven van het VIBe platform is om binnen een jaar 500 bestaande elektrische auto’s uit te rusten met apparatuur om gebruikersgewoonten te meten. De bestuurders van deze 500 elektrische auto’s vormen de testgroep. Deze testgroep zal grotendeels bestaan uit medewerkers van de High Tech Campus Eindhoven, de TU Eindhoven en de Automotive Campus in Helmond. De elektrische auto’s van deze medewerkers worden gekoppeld aan een ICT- infrastructuur, waardoor relevante gebruikersinformatie wordt verzameld. De informatie wordt vervolgens benut voor verschillende soorten onderzoeksprojecten. Smart charging is één van de eerste onderzoeksprojecten op het VIBe platform. Dit project moet ervoor zorgdragen dat het elektriciteitsnetwerk niet overbelast raakt als auto’s in hetzelfde gebied en op hetzelfde moment worden opgeladen.

De initiatiefnemers van VIBe zijn in gesprek met onze organisatie om te kijken hoe de eindgebruiker kan worden betrokken bij het ontwikkelproces. Door de eindgebruiker vroeg in het ontwikkelproces te betrekken sluiten komende innovaties, op het gebied van elektrisch rijden, beter aan op de huidige behoeften in de markt. Dit draagt bij aan het overkoepelende doel om het elektrisch rijden aantrekkelijker te maken voor (potentiële) gebruikers.

Bezoek voor meer informatie de website www.vibe4u.nl