strategische veranderingsprocessen
Beter Bereikbaar Zuidoost Brabant (BBZOB)

Beter Bereikbaar Zuidoost Brabant (BBZOB)

De situatie

Voor elke regio is een soepele verkeersdoorstroming van levensbelang. Zowel voor de economie als voor de leefbaarheid. In Zuidoost-Brabant was al veel kennis en expertise aanwezig op het gebied van ICT, automotive en mobiliteit. Het was alleen zaak om de krachten te bundelen. Daarom namen RWS, Provincie Brabant, BBZOB en TNO gezamenlijk het initiatief om een een publiekprivate samenwerking (PPS) op te zetten. Met als belangrijkste doel het versnellen van de marktintroductie van coöperatieve systemen in de automotive branche. Deze PPS is bekend onder de naam Dutch Integrated Testsite Cooperative Mobility (DITCM).

Onze bijdrage

Onze organisatie is gevraagd DITCM te positioneren en te zorgen voor commitment van de 15 beoogde partijen, waaronder TomTom, Logica, TNO, gemeenten in de regio, zoals Eindhoven en Helmond, Rijkswaterstaat, Provincie Brabant, Fontys Hogeschool en TU/e. Dat betekende: draagvlak creëren en samenwerking stimuleren.

Het resultaat

Inmiddels is DITCM succesvol gepositioneerd in de Nederlandse en Europese markt. En alle partijen hebben hun commitment (zowel in tijd als in geld) verleend. Door voldoende tijd te besteden aan de onderlinge verhoudingen en belangen is het mogelijk geworden de financiële commitments van alle stakeholders vast te leggen. Ook internationaal wordt dit traject op de voet gevolgd en komen landen zoals Japan en Brazilië kennis en ervaring opdoen en uitwisselen over het unieke format waarin deze organisatie is opgezet en aangepakt.