strategische veranderingsprocessen
Bereikbaar Amsterdam

Bereikbaar Amsterdam

De situatie

Tien jaar geleden was de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam de pioniersfase ontgroeid en groeide het werkpakket gestaag. Naast de oorspronkelijk taak – de aanleg van de Noord/Zuidlijn – hield de dienst zich inmiddels ook bezig met de aanleg van de IJtram, het beheer en onderhoud van de Amsterdamse tunnels (waaronder de verkeersader de IJ-tunnel), parkeerbeleid, wegwerkzaamheden en nog veel meer. Tijd om het werk van de dienst beter te stroomlijnen en te zorgen voor de positionering van deze dienst waar alle verkeer- en vervoersproblematieken in is gecentraliseerd.

Onze bijdrage

De gemeente Amsterdam vroeg ons te helpen om de nieuwe dienst gestalte te geven. Allereerst hebben we op strategisch niveau uiteengezet hoe de (perceptie van de) bereikbaarheid van de gemeente Amsterdam kon worden vergroot. Speerpunt hierin is het verkleinen van de parkeerproblemen en het bereiken houden van de stad Amsterdam. Om bezoekers te wijzen op andere modaliteiten dan de auto hebben we een internetcampagne ontwikkeld en uitgevoerd. Via een adviesmodule kunnen bezoekers zien dat de P+R locaties aan de rand van de stad een goed alternatief bieden. Aanklikbare plattegronden en routekaarten maken dit advies heel visueel. Bovendien hebben we alle gemeentelijke uitingen over mobiliteit gebundeld onder de portal van bereikbaar Amsterdam. Ook in een groot aantal andere projecten van de dienst IVV hebben wij actief meegedacht en de communicatie verzorgd.

Het resultaat

De portal heeft sterk geholpen om de versnippering tegen te gaan van allerlei uiteenlopende gemeentelijke internetuitingen over hetzelfde onderwerp. Via de portal is nu alle informatie over verkeer, vervoer en bereikbaarheid ontsloten. Een belangrijk onderdeel van de campagne was de fiets. De bezoeker is zich nu beter bewust dat fietsen in Amsterdam een reëel alternatief of een handige aanvulling is op auto en openbaar vervoer. Door ons in te leven in de verschillende gebruiksgroepen konden we het gedrag van mensen veranderen en invloed uit oefenen op de aanrijroute van Amsterdam. Op deze manier werd er een significante verbetering aangebracht. Automobilisten gaan bewuster om met auto en de stad.