strategische veranderingsprocessen
Reductie CO2-uitstoot

Reductie CO2-uitstoot

De situatie

De Europese Unie is druk aan het sturen op de Europese luchtkwaliteit. Zo is in 2005 het Zesde Milieuactieprogramma (6e MAP) aangenomen met daarin een strategie voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Sindsdien is er echter veel ‘gedoe’ geweest rondom deze strategie waarbij de normen voor de uitstoot van uitlaatgassen nogal eens veranderd zijn. Men is onder andere tot het inzicht gekomen dat een rondweg rondom een dorp op die locatie veel fijnstof geeft (misschien zelfs boven de primair gestelde normen), maar dan wel het centrum van het dorp veel schoner maakt. Hoe dan ook; duidelijk is geworden dat Nederland grote moeite heeft om te voldoen aan de Europese normen.

Onze bijdrage

Connected Strategische Veranderingsprocessen denkt actief mee met deze problematiek, met name in de profilering en positionering naar buiten toe. Dit kun je alleen maar doen door het onderling uitwisselen van kennis en informatie. De kern van de aanpak is het inrichten van slim dynamisch verkeersmanagement. Op basis van luchtkwaliteitmetingen kun je het verkeer omleiden zodat overheden aan de normen kunnen voldoen voor de luchtkwaliteit. Deze koppeling van het verkeer- en vervoersprobleem aan de gestelde milieunormen biedt nieuwe kansen op beide terreinen. De Provincie Brabant, de gemeente Helmond, Eindhoven, Den Bosch, de stadsregio alsmede RWS en marktpartijen als Siemens en kennisinstituten als TNO en TU Delft hebben wij, enige tijd geleden benaderd en onze gedachtengoed uiteen gezet. Graag willen deze partijen een werkconferentie over dit thema organiseren. Wij willen actief bijdragen aan het uitwisselen van kennis en informatie.

Het resultaat

Bij verschillende overheden wordt het idee opgepakt om verkeer en vervoer in samenhang te zien met milieu en zelfs economie. Binnen de sector economie kunnen de takken technologie en innovatie namelijk een belangrijke bijdrage leveren bij nieuwe oplossingen in dynamisch verkeersmanagement. Door verschillende partijen bij elkaar te brengen, wordt het mogelijk een integraal meerjarenplan op te stellen dat de gewenste reductie van CO2-uitstoot voor nu en in de komende jaren realiseert.