strategische veranderingsprocessen
Elektrisch vervoer in beeld

Elektrisch vervoer in beeld

Elektrisch rijden is schoon en zuinig. En bovendien biedt het kansen voor de Nederlandse hightech industrie. Daarom stimuleert het kabinet elektrisch rijden, onder andere met fiscale maatregelen. In 2025 moeten er 1 miljoen elektrische auto’s in Nederland rondrijden. Als organisatie staan wij achter deze ambitie. Wij geloven in elektrisch vervoer, in duurzaamheid en in een schoon en beter milieu voor onszelf en onze kinderen.

Om een steentje aan deze ontwikkeling bij te dragen, hebben wij het initiatief genomen om de elektrische oplaadpunten in Nederland op een originele manier in kaart te brengen. Resultaat: de informatieve en overzichtelijke website www.fiets2day.nl. De website geeft een compleet beeld van fietsend Nederland en is helemaal bedacht vanuit de beleving van de fietser. Als iemand gaat fietsen, is hij niet alleen geïnteresseerd waar de oplaadpunten zijn, maar wil hij bijvoorbeeld ook weten waar zijn fiets gestald kan worden en waar hij tijdens een stop iets kan eten en drinken. Dat is allemaal te vinden op fiets2day. Het is de bedoeling deze service nog verder uit te bouwen voor auto-, bus- en treinvervoer. De openingshandeling, met Leontien Van Moorsel en Patricia Paay, van deze elektrisch vervoer website kunt u terug vinden op: http://www.youtube.com/watch?v=jkLkVv9paCA