strategische veranderingsprocessen
Positionering Waterschappen

Positionering Waterschappen

De situatie

De Unie van Waterschappen is een vertegenwoordiging van alle 24 Nederlandse waterschappen. Samen met de hoofden communicatie van deze waterschappen hebben wij onze schouders eronder gezet, onder andere door, de waterschappen beter te positioneren in de media en daarnaast ook de burger- en participatiekalender te verbeteren door het ontwikkelen van relatiebeheer, een lobbystrategie (t.o.v. Eerste en Tweede Kamer, VNG en IPO) en structureel beleid ten aanzien van stakeholders.

Onze bijdrage

Sinds 3.5 jaar geleden doen wij soortgelijke opdracht ook voor individuele waterschappen. Nu is tevens onze inzet gericht op de de profilering en positionering van de waterschapsector breed.

Het resultaat

Met actief beleid is er, op redelijk korte termijn, alle landelijke en internationale pers gehaald. We mogen zeggen dat we hier gezamenlijk, met de 24 andere waterschappen, de waterschappen beter op de kaart hebben gezet en gepositioneerd. Momenteel werken wij voor meerdere waterschappen en bieden ondersteuning om zich blijvend actief te positioneren in het stroomgebied¹ waarbinnen zij werkzaam zijn.