strategische veranderingsprocessen
Landelijke Omgevingsmanagementdag 2014

Landelijke Omgevingsmanagementdag 2014

Op donderdag 19 juni j.l.  heeft de vierde editie plaats gevonden van de Landelijke Omgevingsmanagementdag in ‘s- Hertogenbosch. Het doel van deze dag is het bieden van nieuwe contacten, kennis en inspiratie op het gebied van omgevingsmanagement. De verscheidenheid aan deelnemers van bedrijven, waterschappen, provincies, gemeenten en Rijkswaterstaat hebben hier een bijdragen aan geleverd. Naast deelname in het projectteam van deze dag, heeft Connected ook twee workshops verzorgd.

De workshop met als titel “Help het contract de bureau la in” ging in op het belang van verwachtingenmanagement in het voortraject bij projecten tussen deelnemende partijen. Er mist een stap tussen het tekenen van het contract en het daadwerkelijk uitvoeren van het project. Er wordt teveel ingezoomd op het contract en haar harde eisen, er wordt weinig tot niet gesproken over de manier van samenwerken en wanneer het project voor zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever succesvol is. Dit kan leiden tot verkeerde verwachtingen, waardoor er ontevredenheid kan ontstaan. Dit is nadelig voor beide partijen, het kan de voortgang en het succes van het project belemmeren.

Doel van deze workshop is het onder de aandacht brengen van het nut en de noodzaak van het voeren van verwachtingsmanagement in het voortraject. Momenteel komt de verantwoordelijkheid van omgevingsmanagement steeds vaker bij de opdrachtnemer te liggen. Hierdoor wordt het moeilijker om elkaar te wijzen op harde afspraken, gezien omgevingsmanagement betrekking heeft op de ‘’zachte’’ kant van het project, de communicatieve kant. Het contract hoeft minder vaak tevoorschijn te komen indien beide partijen na de aanbesteding met elkaar rond de tafel gaan, zodat verwachtingen en doelen vanuit beide partijen worden uitgesproken. Maar wat is hiervoor nodig?

Met ruim 30 enthousiaste deelnemers zijn we het gesprek aan gegaan over dit thema. Met prikkelende stellingen hebben we deelnemers verleidt een mening te vormen over de huidige contractvorm, verwachtingsmanagement en het gezamenlijke doel.

De tweede workshop met de titel “Burgers wij weten wat goed voor u is” ging Connected met ruim 50 deelnemers in op hoe past de veranderde/ mondige burger binnen omgevingsmanagement? Hoe kan de omgevingsmanager hierop inspelen?  Projectteams en beleidmakers beslissen doorgaans wat goed is voor de burger. Momenteel overheerst de gedachte ‘’wij weten wat goed voor u is’’. De burger wordt nog steeds onvoldoende betrokken bij omgevingsmanagement. Doel van deze workshop is om te laten zien dat de tijden, alsmede de burger, veranderd zijn. Tijdens deze workshop hebben we deelnemers geprikkeld om zelf na te denken hoe burgers kunnen bijdragen aan omgevingsmanagement, om zo in te spelen op de huidige ontwikkelingen. Bij deze workshop zijn ook diverse burgers aan het woord geweest om hun ervaringen bij grote infrastructurele projecten te delen met de omgevingsmanagers. Tijdens de workshop is er een blauwdruk ontwikkeld hoe omgevingsmanagers burgers, belangengroepen en andere stakeholders kunnen betrekken bij de ontwikkeling van omgevingsmanagement.

We kijken terug op een geslaagde dag met meer dan 40 interessante en afwisselende workshops, 38 sponsoren en bijna 500 deelnemers, sprekers en standhouders. Voor meer informatie zie de website http://www.omgevingsmanagementdag.nl/lomd-2014.html, hier vindt u tevens een terugblik van de voorgaande edities van de Landelijke Omgevingsmanagementdag.