strategische veranderingsprocessen
Beïnvloedingstraject gemeenteraadsverkiezingen

Beïnvloedingstraject gemeenteraadsverkiezingen

De situatie

Diverse waterschappen wilden het thema water op de agenda krijgen van de gemeenten binnen hun beheersgebied. Het concrete doel was: het opnemen van een passage over water in de verkiezingsprogramma’s van de partijen. In deze passage moesten de belangrijkste lokale wateropgaven en aandachtspunten worden benoemd.

Onze bijdrage

Voor die waterschappen hebben wij een strategisch plan geschreven. Daarin hebben we gedetailleerd beschreven op welke wijze de bestuurlijke lijnen en de ambtelijke lijnen worden ingezet om het waterthema en de daarbij behorende opgaves op de politieke agenda te krijgen van de gemeenten. Bovendien hebben we als doel geformuleerd het opnemen van een passage over water in de coalitieakkoorden. Inclusief het benoemen van de samenwerking met waterschappen. Ook voor dat doel hebben we ene strategie geleverd.

Het resultaat

12 van de 17 gemeenten nemen het thema “ water” op in hun politieke programma. De leden van het dagelijks bestuur is tevens nauw en intensief in gesprek om de samenwerking te intensiveren voor de komende vier jaar.