strategische veranderingsprocessen
Landelijke omgevingsdag

Landelijke omgevingsdag

De situatie

Omgevingsmanagement staat steeds meer op de kaart. In navolging van Rijkswaterstaat benoemen ook andere partijen nu omgevingsmanagers in projecten met maatschappelijk belang. Tijd om het omgevingsmanagement te profileren als vakgebied en een community in te richten voor verdere professionalisering door het uitwisselen van ervaringen en kennis. Rijkswaterstaat, APPM, Depond en Movares namen het initiatief om te komen tot een dergelijk platform. In een aantal bijeenkomsten is geïnventariseerd welke functies een dergelijk platform kan vervullen en in welke vorm dit platform het beste gegoten kan worden.

Onze bijdrage

Tijdens het plenaire debat vervulde Marco Maréchal een hoofdrol bij het op de kaart zetten van omgevingsmanagement. Naar zijn visie is de omgeving allang binnen, maar is het de vraag hoe je hiermee omgaat. Niet elke organisatie realiseert zich de aanwezigheid van de omgeving en/of weet de verschillende doelgroepen adequaat te benaderen. Naast deze bijdrage aan het centrale debat hebben wij samen met hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpenerwaard een workshop gegeven over het omgevingsmanagement binnen het project ‘dijkversterking Krimpen’.

Daarnaast hebben we ook, middels een presentatie, het dilemma en de insteek voor omgevingsmanagement en participatie bij dijkversterkingen op de kaart gezet.

Het resultaat

Door onze inzet is het gelukt de hoogheemraadschap te profileren als een organisatie die actief en bewust omgaat met omgevingsmanagement en daar ook geld en middelen voor beschikbaar stelt. Inhoudelijk hebben we duidelijk gemaakt dat omgevingsmanagement geen trucje of toverstokje is. Alleen met authentiek inlevingsvermogen in en actief betrekken van de diverse doelgroepen bereik je resultaten.
De omgevingsmanager bestaat niet