strategische veranderingsprocessen
Avondvoorzitter congres PVDA

Avondvoorzitter congres PVDA

De situatie

De Partij van de Arbeid hield een thema-avond over bereikbaarheid (verkeer en vervoer). Doel van de avond was het creëren van bewustwording van de problematieken die spelen met bereikbaarheid. Wij werden gevraagd de avond te organiseren, een interactieve sessie op te zetten en het voorzitterschap van de avond op ons te nemen.

Onze bijdrage

Voor deze avond hebben wij specifieke doelgroepen uitgenodigd met veel kennis op het gebied van bereikbaarheid, waaronder de Fietsersbond, Transport en Logistiek Nederland en Connexxion. Daarnaast waren er burgers aanwezig. De avond verliep vlot en energiek. Tijdens de interactieve sessie debatteerde een panel van deskundigen over allerlei mogelijke en onmogelijke oplossingen rondom bereikbaarheid. De zaal reageerde daarop en discussieerde volop mee.

Het resultaat

Met de levendige discussie is het doel ‘bewustwording’ helemaal gerealiseerd. Inclusief een tweede doel: concrete beelden en voorbeelden van hoe de problematiek eruit ziet, waar de professionals tegenaan lopen en wat en hoe het anders kan. Door het congres is de dialoog tussen de doelgroepen en de fractie van de PvdA aangezwengeld. Er is concrete input gekomen op de problematieken die er leeft binnen dit thema. De komende termijnen zal de fractie met de input uit deze avond aan de slag gaan.