strategische veranderingsprocessen
Bewustwording watercampagne

Bewustwording watercampagne

De situatie

Mensen in de stad zijn zich minder bewust dat ze ‘leven met water’ dan mensen op het platteland. Toch is het nodig dat iedereen zich realiseert dat we allemaal samen verantwoordelijk zijn voor ons water. Het verwijderen bijvoorbeeld van overhangende taken van bomen die langs het water staan, is van groot belang. Anders raken de watergangen heel snel vervuild. Dat is niet alleen nadelig voor de waterkwaliteit, maar het belemmert ook de doorstroming van het water.

Onze bijdrage

Samen met het NOS journaal hebben wij nauw samengewerkt om een heldere synopsis en verhaallijn te maken die de problematiek concreet maakte. We hebben actief burgers gevraagd om daadwerkelijk hiermee aan de slag te gaan. En al deze betrokkenen meldden spontaan dat hun bijdrage – naast zinvol en nuttig – ook leuk was om te doen.

Het resultaat

De uitzending droeg bij aan de bewustwording van mensen. Belangrijk in de aanpak was, dat we dichtbij de beleving van de mensen stonden. Dat je ook voor een goede waterkwaliteit het nuttige met het aangename kunt verenigen. Bovendien hebben we zichtbaar gemaakt dat mensen die in de stad leven, wonen en recreëren heel anders omgaan met water dan mensen die op het platteland wonen.

Schieland en de Krimpenerwaard met schouw in NOS Journaal
22 november 2011
Zaterdag 19 november was Schieland en de Krimpenerwaard in het NOS Journaal over het schoonhouden van sloten. Burgers in de deelgemeente Kralingen-Crooswijk kregen uitleg van medewerkers van Schieland en de Krimpenerwaard en ook dijkgraaf Hans Oosters gaf aan wat het belang is van schone sloten.
U kunt het item terugkijken via: http://nos.nl/video/314911-hoe-maak-je-een-sloot-schoon.html