strategische veranderingsprocessen
Bereikbaarheid stadsregio Rotterdam

Bereikbaarheid stadsregio Rotterdam

De situatie

Ook de stadsregio Rotterdam heeft ‘bereikbaarheid’ en ‘verkeersdoorstroming’ als continu aandachtsveld. Vanuit de gedachte dat betere informatie tot efficiënter gedrag leidt, vroeg de stadsregio ons actief mee te denken om deze opgave, voor de komende jaren, mee gestalte te geven. Eén van de middelen die is ingezet, is een interactieve website waarop de bereikbaarheid van de complete regio in kaart is gebracht.

Onze bijdrage

Op de site hebben we alle informatie die een reiziger nodig zou kunnen hebben, op een overzichtelijke en transparante wijze samengebracht. Van metrotijden tot parkeertarieven, van watertaxi’s tot fietsroutes, van wegwerkzaamheden tot carpoolstroken. Bovendien bevat de site actuele filemeldingen, afkomstig van het Verkeerscentrum Nederland. Bovendien hebben we een communicatieplan ontwikkeld en uitgevoerd om de site naamsbekendheid te geven. Daarbij hebben we verschillende communicatiemiddelen (above and below the line) ingezet, afgestemd op verschillende doelgroepen. Inclusief een pers/media offensief. Beïnvloeding van het gedrag bereik je namelijk alleen door inlevingsvermogen, terugkoppeling en toetsing van alle communicatieactiviteiten.

Het resultaat

In korte tijd is de site bekend en populair geworden met als resultaat dat er meer regie werd gehouden op de verkeerstromingen binnen de stadsregio Rotterdam. Resultaat: voorkomen en verminderen van fileleed en onnodige opstoppingen. Voor dit project is onze organisatie in 2007 zelfs genomineerd voor de VanAnaarBeter-prijs.