strategische veranderingsprocessen
Vervolgopdracht programma Beter Benutten

Vervolgopdracht programma Beter Benutten

Vanaf 11 April 2016 start het vervolgtraject op het gebied van coöperatieve OV prioriteit (OV in de nabije toekomst). In nauwe samenwerking met de regio’s zal er, per regio, een projectplan worden opgesteld om daadwerkelijke coöperatieve OV prioriteit in het straatbeeld door te voeren. Dit kunnen intelligente kruispunten of –tracés worden. Per regio worden 2 trajecten opgezet en doorgevoerd. Dit project gaat verder dan alleen techniek. De eindgebruiker staat in dit project centraal. Invalshoek daarbij is de implementatie van de projecten en de acceptatie van de gebruiker. Van groot belang hierbij is hetgeen het de eindgebruiker.

Connected S.V. zal de project- en procesleider zijn voor dit traject. Naast de regionale invalshoeken zal er ook een landelijk projectplan worden opgesteld. Uiteindelijk zullen er 7 projectplannen worden opgeleverd.