strategische veranderingsprocessen
Thema omgevingsmanagement: de verbinder

Thema omgevingsmanagement: de verbinder

Omgevingsmanagement: De schakel om de complexe binnen- en buitenwereld met elkaar te verbinden Onze samenleving is veranderd… dat heeft u vast al gemerkt.

De maatschappij waarin wij leven is sneller, mondiger en veeleisender geworden. Bij verschillende projecten vergt dit dan ook een andere manier van werken. Daar waar voorheen organisaties intern gericht waren met betrekking tot hun trajecten zijn er in de huidige maatschappij verschillende partijen en stakeholders die hun eigen visie hebben op het traject. Al deze verschillende visies hebben invloed op de manier waarop het traject moet worden ingezet en gaat verlopen. We kunnen geen plannen meer ontwikkelen zonder de omgeving daarbij te betrekken.

Relatiebeheer is daarom een sleutelwoord om de stakeholders te betrekken en het projectdoel niet uit het oog te verliezen. Er wordt daarom steeds vaker een beroep gedaan op omgevingsmanagers. Een omgevingsmanager is de schakel die in het complexe speelveld de binnen- en buitenwereld met elkaar verbindt. De omgevingsmanager is het uitvloeisel van een mondigere samenleving waarbij er professionele aandacht moet zijn voor het binnenhalen van die buitenwereld. De omgevingsmanager is de vertegenwoordiger naar de buitenwereld en laat de interne organisatie samensmelten met alle stakeholders bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen. In deze nieuwsbrief verwoorden wij onze visie op het thema omgevingsmanagement.