strategische veranderingsprocessen
Samen kijken naar de toekomst; Samenwerken in de afvalwaterketen congres op 21 november

Samen kijken naar de toekomst; Samenwerken in de afvalwaterketen congres op 21 november

Ook dit jaar organiseert waterschap Vallei en Veluwe een inspirerende netwerkbijeenkomst voor alle wethouders en beleidsambtenaren die met hen samenwerken in de afvalwaterketen. Net als andere jaren vindt deze bijeenkomst plaats rond de ‘dag van het toilet’ (een internationale dag van de Verenigde Naties op 19 november 2014)

Op deze dag wordt er een maatschappelijk actueel programma vanuit de ‘gouden vierhoek’  (kennis-overheid-burgers en bedrijfsleven). Het eerste actuele thema is ‘duurzaam (samen)werken’.  In deze tijd zo belangrijk! Op 21 november laten we ons inspireren vanuit het bedrijfsleven door Geanne van Arkel, innovatiemanager van tapijttegelfabrikant Interface.

Een tweede actueel thema is ‘medicijnresten in de afvalwaterketen’. Wat betekent dit voor ons als overheden? Door middel van een debat met onder meer Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber gaan we hier nader op in.

Duurzaam werken, zorgvuldig omgaan met ons afvalwater is natuurlijk niet alleen een taak van overheden. Accent Nijkerk won vorig jaar de ‘Waarde in de waterketenprijs 2013’. Directeur Jan Hofman laat zien wat de school bereikt heeft en wat een school kan betekenen in het waterbewust zijn maken van jonge mensen.

Marco Maréchal is dagvoorzitter en debatleider voor Vallei en Veluwe. Tevens is voor deze dag een filmpje gemaakt, waarin een aantal burgers aan het woord komen over het thema: “medicijnresten in het afvalwaterketen”. Hoe bewust zijn mensen dat medicijnresten in het afvalwater terecht komen? Zijn zij bereidt om meer te betalen om de medicijnresten uit het water te halen? Het filmpje kun je hier bekijken.

Video: Medicijnresten in de afvalwaterketen

Tevens kunt u een impressie van de dag vinden op: https://m.youtube.com/watch?v=fP6ERC1-Jgo