strategische veranderingsprocessen
Resultaten nationale opinie herhalingsonderzoek

Resultaten nationale opinie herhalingsonderzoek

50% van de Nederlander vindt het aantrekkelijk

als er overal zelfrijdende auto’s op de weg rijden.

Bovenstaande conclusie is één van de vele conclusies die uit het landelijke (opinie) herhalingsonderzoek komt van het bureau Connected Strategische Veranderingsprocessen. 2.5 jaar (eind 2014) na het eerste nationale (opinie) onderzoek onder de Nederlander op het gebied van mobiliteit in de toekomst (2030), kennis, houding en gedrag Connected Cars en de zelfrijdende auto’s is het nationale (opinie) onderzoek opnieuw herhaalt in Maart 2017.  Wat is er allemaal veranderd in de afgelopen 2.5 jaar? Dit onderzoek geeft hier antwoord op. In dit herhalingsonderzoek zijn ook nieuwe actuele ontwikkelingen meegenomen. Zoals de bereidheid om je auto te delen (carsharing), het delen van een taxi, ketenmobiliteit (van deur tot deur reizen inclusief diverse mobiliteitsvormen) en MAaS (Mobility as a Service).

De Nederlander kiest massaal voor het goedkoopste mobiliteitspakket (MAaS)

Als eerste in Nederland heeft Connected Strategische Veranderingsprocessen onderzocht of het Finse concept van MAaS ook toepasbaar is voor de Nederlander. MAas zijn Mobiliteitspakketten die worden aangeboden voor één bedrag per maand en ook automatisch afgeschreven worden. Per pakket kan de Nederlander kiezen welke vervoer zij gebruik van wil maken (huurauto, taxi, trein, bus, etc.). 78% weet niet wat de term MAas betekent. 1 op de 5 vindt MAaS een aantrekkelijk concept met name de Nederlander die geen auto heeft.

CONCLUSIES

 • Op hoofdlijnen kan er geconstateerd worden dat er niet zo veel veranderd is als je kijkt naar de opinie van de Nederlander op het gebied van mobiliteit in de toekomst (2030). Op nummer 1 staat nog steeds elektrisch vervoer (26%) en op de 2de plaats (25%) de zelfrijdende auto die het straatbeeld zal domineren in 2030, volgens de Nederlander.
  • Wel is er een verschuiving gekomen van het percentage aan early adopters, Late Majority en Laggards (op basis van de innovatietheorie van Rogers), deze zijn verhoogd. Door de publiciteit in de media zoals in kranten, TV, etc zijn er meer mensen die een keuze maken wat ze er nu eigenlijk van vinden. Zo zijn de early adopters van 12% (2014) naar 16% (2017) verhoogd. Er zijn dus meer mensen die graag een zelfrijdende auto of Connected Cars wil hebben. Het percentage aan Laggards is ook toegenomen (10%) in 2014 naar 16% (2017). Er zijn dus meer mensen die niets te maken willen hebben met de zelfrijdende auto en de Connected Cars.
  • Wel kan de conclusie getrokken worden dat naar mate de Nederlander meer weet (kennis) de houding ook positiever wordt.
  • Echter de onwetendheid of wat er allemaal in een auto zit aan Connected Cars functies zoals rijtaak ondersteunde systemen en app’s zoals bijvoorbeeld cruisecontrol blijft hoog (74%).
  • Mannen zijn over het algemeen positiever dan vrouwen als het gaat over nieuwe mobiliteitsvormen.
  • Zelfrijdende auto’s groeit sterk in bekendheid maar de houding van de Nederlander lijkt nog niet te veranderen. Nederlanders blijken behoorlijk gehecht aan hun rol als autobestuurder.
 • Als een zelfrijdende auto een overtreding maakt of bij een ongeluk betrokken is dan voelt de Nederlander zich nog steeds verantwoordelijk hiervoor. Het percentage bij deze stelling is van 44% (2014) gestegen met 8% naar 52% (2017)

ONDERZOEKSACHTERGROND

In totaal zijn er een kleine 1.700 Nederlandse bevraagt met een gelijke verdeling tussen man en vrouw, woonachtig in dorp en/of stad, alle opleidings- en inkomensniveaus. De Nederlander vanaf 16 jaar en het is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd door een marktonderzoeksbureau. De resultaten zijn voldoende representatief voor Nederlanders van 16 jaar en ouder. Het totale rapport omvat meer dan 100 pagina’s.