strategische veranderingsprocessen
GVB te Amsterdam
Openbaar vervoer in de toekomst

Openbaar vervoer in de toekomst

Er is tegenwoordig veel te doen over connected cars, zelfrijdende auto’s, slimme wegen en kruispunten, automatische groene golven aan stoplichten, etc. Als Openbaar Vervoerder kunnen we hierin niet achterblijven en willen we graag mee gaan met deze technologieën en ideeën. Echter, wat is haalbaar en waar is er behoefte aan voor de komende korte- en lange termijn? Waar willen en moeten ze nu in investeren, om klaar te zijn voor de toekomst? Dit bepalen zij niet alleen maar dit doen ze samen. Om te komen tot een goede en gedegen richting voor de te behalen doelen, is het van belang dat er eerst gezamenlijk wordt gekeken naar wat we al weten en wat de beelden zijn en de inpasbaarheid van de verschillende technieken binnen Amsterdam. Hierbij is het van belang hoe de nabije toekomst wordt gezien op het gebied van het openbaar vervoer in de stad.  Draadloze prioriteitsbeïnvloeding biedt mogelijkheden tot het verlagen van (onderhouds-)kosten en het verbeteren van doorstroming. Invoering van dergelijke technieken vraagt echter om zorgvuldige afweging en gedragen besluitvorming tussen meerdere belanghebbende partijen. Naast een duidelijke onderbouwing van de kosten en de baten zijn belangrijke aandachtspunten of de betreffende technieken voldoende betrouwbaar, beheersbaar, veilig en toekomstgericht zijn.

In opdracht van het GVB te Amsterdam, zijn wij gevraagd om bovenstaand traject op te zetten en strategisch te begeleiden. Middels twee verschillende workshops, samen met de samenwerkingspartners de gemeente Amsterdam, de Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord Holland, is er een nadere invulling gegeven aan bovenstaand thema. Dit is een eerste stap in het aanscherpen van de strategie, de visie en missie van het GVB te Amsterdam naar concrete mogelijkheden in de nabije toekomst.