strategische veranderingsprocessen
profielfoto
Opdrachtgever – opdrachtnemer dag energie- en grondstoffenfabriek

Opdrachtgever – opdrachtnemer dag energie- en grondstoffenfabriek

De laatste jaren worden er veel rioolzuiveringsinstallaties gebouwd en omgebouwd tot een energie- en grondstoffenfabriek. Ons afvalwater is goud waard! Het zit namelijk vol schaarse en waardevolle grondstoffen en we kunnen er duurzame energie mee opwekken. De Nederlandse waterschappen hebben zich verenigd in de Energie- & Grondstoffenfabriek om er gezamenlijk voor te zorgen dat de waarde van ons afvalwater goed benut wordt. De realisatie van Energie-en Grondstoffenfabrieken is volop in beweging. Soms zit een project nog in de planfase, andere worden momenteel gebouwd. Deze trajecten zijn vaak innovatief in de manier van aanbesteden en in de oplossing die gebouwd moet worden. Zowel opdrachtgevers als de opdrachtnemers hebben met deze complexiteit te maken. Tijdens de opdrachtgevers-opdrachtnemersdag krijgen deelnemers de gelegenheid om ideeën, verwachtingen en belangen uit te wisselen ten aanzien van dergelijke innovatieprojecten. Door het delen van kennis en ervaring ontstaat meer wederzijds begrip, waardoor dit soort complexe processen effectiever kunnen gaan verlopen. Daarom organiseert de Energie- en Grondstoffenfabriek de bijeenkomst: opdrachtgevers en opdrachtnemers ontmoeten elkaar, ‘No energy to waste’.

In opdracht van de energie- en grondstoffenfabriek organiseert onze organisatie deze bijeenkomst. Het begeleiden als dagvoorzitter, moderator alsmede het opzetten van het programma, zijn onderdelen van deze opdracht. het uiteindelijke doel is het kweken van meer wederzijds begrip zodat de opgemaakte contracten in de bureau kunnen blijven liggen.