strategische veranderingsprocessen
Opdracht Ministerie I&M; onderzoek naar wegrelateerde informatiediensten

Opdracht Ministerie I&M; onderzoek naar wegrelateerde informatiediensten

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Connected Strategische Veranderingsprocessen, in samenwerking met Goudappel Coffeng, onderzoek verricht (onder de Nederlandse bevolking) naar het gebruik, de effectiviteit en de tevredenheid van navigatiesystemen (vast en los in de auto), mobiliteits apps, wegkantsystemen (zoals drips en matrixborden en In Car gebruik (zoals cruise control, achteruitrij camera’s, etc). Kortom; de wegverkeer gerelateerde informatiediensten. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft Connected Strategische Veranderingsprocessen tevens focusgroepen ingezet om een verdiepingsslag te maken. Naast een uitgebreid onderzoek is er ook een monitoringsrapportage opgeleverd. Dit monitoringsrapport biedt inzicht in welke mate in Nederland de verschillende systemen worden gebruikt, wat de gebruikers van de systemen vinden en wat het opvolggedrag is. Belangrijk, want nu de techniek het mogelijk maakt dat collectieve en individuele informatiediensten samenwerken ligt er een kans om de dienstverlening naar reizigers te verbeteren. Dit zal zo moeten worden aangeboden dat zij het ook daadwerkelijk gaan gebruiken en dit wordt ervaren als handig en praktisch. Met als gevolg dat het gedrag ook daadwerkelijk wordt beïnvloed. Inzicht in gebruik, behoefte en ervaringen helpt om beleidskeuzes te maken.