strategische veranderingsprocessen
Save the Date – Landelijk congres Mobiliteit van de toekomst 2014

Save the Date – Landelijk congres Mobiliteit van de toekomst 2014

Van de triple helix naar de gouden vierhoek

Op woensdag 03 december 2014 wordt het interactieve congres “Mobiliteit van de toekomst: Van triple helix naar gouden vierhoek” gehouden op de Automotive Campus te Helmond.

Wat is de beleving van de automobilist over het onderwerp “mobiliteit in de toekomst” en hoe wil zij hier op participeren? Eindelijk de automobilist aan het woord over de toekomst van mobiliteit. Hoe staat zij tegenover innovaties, zoals connective cars en de zelfrijdende auto? Hoe staat het met de acceptatie van deze nieuwe ontwikkelingen? Wat ziet zij als kansen en bedreigingen?

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de beleving op het gebied van mobiliteit in de toekomst en de verwachting van de Nederlandse bevolking. Welke verschillende opties zijn er en worden er met oog op de toekomst wel juiste keuzes gemaakt? Worden de juiste stakeholders betrokken? En hoe past de automobilist in dit plaatje? Hoe kunnen we deze automobilist er actiever bij betrekken?

Om hier antwoord op te geven is Connected Strategische Veranderingsprocessen, in samenwerking met het marktonderzoeksbureau Newcom, een landelijk onderzoek gestart naar de beleving van mobiliteit in de toekomst. Innovatie, duurzaamheid en het participeren van alle stakeholders staan bij dit thema  centraal. Denk hierbij aan onderwerpen als connective cars en de inzet van de zelfrijdende auto. Het resultaat van dit landelijke onderzoek wordt tijdens het congres met u gedeeld.

De Nederlandse bevolking, bedrijven, overheden, kennisinstituten en andere stakeholders horen en zien veel in de media als het gaat om connective cars en de zelfrijdende auto. Door middel van diverse media vormen de stakeholders een beeld en beleving bij de auto van de toekomst. Klopt dit beeld met de innovatie die in Nederland plaatsvindt?

Naast het delen van de resultaten van het landelijk onderzoek zijn ook  andere partijen betrokken tijdens deze dag. Diverse partijen, waaronder landelijke, regionale en lokale overheden, het bedrijfsleven, de automobiel industrie en kennis-en onderzoeksinstellingen (triple helix) en de Vierde hoek (een aantal automobilisten) gaan met elkaar in gesprek, op deze dag. Door middel van sprekers en workshops, wordt er ingegaan op het belang van participatie, de behoefte(n) en beleving van de verschillende stakeholders en hoe hiermee om te gaan als sector. Er komen diverse invalshoeken aan bod en er worden handvatten geboden om aan te sluiten op de behoefte(n) van alle stakeholders. Binnen enkele weken sturen wij u het programma met daarin alle sprekers in het plenaire gedeelte en de thema’s voor de workshops. Tevens kunt u zich, als u het programma ontvangt, inschrijven via de website www.toconnect.nl.

Wij hopen u op woensdag 3 december te verwelkomen op de Automotive campus, Steenovenweg 1 te Helmond. Natuurlijk moedigen wij het verspreiden van de uitnodiging onder eventuele geïnteresseerde collega’s aan.