strategische veranderingsprocessen
Kansencafé op 20 november 2014

Kansencafé op 20 november 2014

Afgelopen donderdag heeft Connected Strategische Veranderingsprocessen in opdracht van de Energie- en Grondstoffenfabriek het kansencafé begeleidt. Wethouders en andere belangstellende gingen in gesprek met de werkgroepleden van de Energie- en grondstoffenfabriek over verschillende thema’s zoals Cellulose, Energie, samenwerken, etc. Er werden diverse kansen en ideeën uitgewisseld. Marco Maréchal stond, samen met Jarno de Jong van het waterschap de Dommel  bij de kans Schoon water. Op deze dag gebeurde er nog meer, namelijk:

Green deal grondstoffen
Het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Unie van Waterschappen en STOWA hebben vandaag een Green Deal ondertekend, waarin zij gezamenlijk het duurzaam terugwinnen van groene grondstoffen uit afvalwater stimuleren.
http://www.uvw.nl/green-deal-grondstoffen-getekend

Juridische handreiking Duurzame Energie en Grondstoffen
In opdracht van de Unie van Waterschappen heeft adviesbureau Berenschot een handreiking opgesteld, waarin wordt ingegaan op de juridische belemmeringen rond het winnen van energie en grondstoffen door waterschappen.
http://www.uvw.nl/publicatie/juridische-handreiking-duurzame-energie-en-grondstoffen

Routekaart Afvalwaterketen 2030
In 2030 zetten waterschappen en gemeenten afval om in groene grondstoffen, energie en schoon water, wordt de doelmatigheid en kwaliteit vergroot en de kwetsbaarheid verminderd.
http://www.uvw.nl/publicatie/visiedocument-afvalwaterketen-2030/

Waterschappen en gemeenten zien veel kansen in de afvalwaterketen en bundelden deze kansen in de Kansenkaart:
http://www.uvw.nl/publicatie/kansenkaart-afvalwaterketen/