strategische veranderingsprocessen
Connected adviseert waterschap Vallei & Veluwe op het gebied van strategische communicatie en pers- en woordvoering

Connected adviseert waterschap Vallei & Veluwe op het gebied van strategische communicatie en pers- en woordvoering

Connected adviseert sinds begin november waterschap Vallei & Veluwe. De advisering spitst zich toe op een aantal niveaus als het gaat om strategische communicatie.

Van belang is dat er vanuit de communicatie actief wordt ingezet op de zogenoemde parels (voorbeeld projecten) op bestuurlijk – en op organisatieniveau, zowel 2013 als voor 2014. Bij deze parels kan bijvoorbeeld de focus liggen op onder meer innovatieve oplossingen van waterschap Vallei & Veluwe. Bij deze parels kan Vallei & Veluwe als organisatie zich pro-actief laten zien naar de buitenwereld.
Daarbij zal er meer gekeken worden wat het effect is van de communicatie die wordt ingezet, gericht op het uiteindelijke doel is. Daarnaast spitst de advisering zich toe op de pers- en woordvoering. Hierbij is het van belang dat er geanalyseerd wordt waarover de lokale, regionale en landelijke pers schrijft en hierop aanhaken. Er zal worden ingezet op het framen van de boodschap en aansluiten op de behoefte van de pers en media, weten wat hier speelt en hoe hierop kan worden ingegaan. Daarnaast is relatiebeheer met de pers van belang om zaken voor elkaar te krijgen.