strategische veranderingsprocessen
TUNNELS03 kopie

Reductie CO2-uitstoot

De Europese Unie is druk aan het sturen op de Europese luchtkwaliteit. Zo is in 2005 het Zesde Milieuactieprogramma (6e MAP) aangenomen met daarin een strategie voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Sindsdien is er echter veel ‘gedoe’ geweest rondom deze strategie waarbij de normen voor de uitstoot van uitlaatgassen nogal eens veranderd […]

Lees meer
AMMERSTOL11

Verkeerscentrales & Dynamisch VerkeersManagement (DVM)

Het is van groot belang dat partijen als overheidsinstanties, kenniscentra en het bedrijfsleven elkaar geregeld ontmoeten, kennis uitwisselen en met elkaar in discussie gaan. In onderling contact kunnen namelijk wederzijdse belangen worden besproken en afgewogen en ontstaat begrip voor elkaars standpunten, afwegingen en inzet. Connected Strategische Veranderingsprocessen speelt daarom een actieve rol in het samenbrengen […]

Lees meer
B-WEGEN09

Elektrisch vervoer in beeld

Elektrisch rijden is schoon en zuinig. En bovendien biedt het kansen voor de Nederlandse hightech industrie. Daarom stimuleert het kabinet elektrisch rijden, onder andere met fiscale maatregelen. In 2025 moeten er 1 miljoen elektrische auto’s in Nederland rondrijden. Als organisatie staan wij achter deze ambitie. Wij geloven in elektrisch vervoer, in duurzaamheid en in een […]

Lees meer