strategische veranderingsprocessen
toilet2

Nederlandse waterschappen benutten ‘’sanitaire stops’’ van wereldleiders

Volgens berekeningen van de Nederlandse waterschappen produceren de ongeveer 53 aanwezige wereldleiders tijdens de tweedaagse Nucleaire top in Den Haag, welgeteld 159 liter urine. Hiermee dragen zij onopgemerkt bij aan innovatieve grondstoffenrecycling. In urine zitten namelijk bruikbare grondstoffen, zoals fosfor, cellulose en stikstof. Door middel van grondstofrecycling worden bruikbare grondstoffen uit het afvalwater gefilterd. […]

Lees meer
vallei en veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe

Onlangs is Connected Strategische Veranderingsprocessen ingeschakeld door het waterschap Vallei en Veluwe. De core business van het waterschap is zorgdragen voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Onze bijdrage Connected Strategische Veranderingsprocessen is ingeschakeld om het waterschap Vallei en Veluwe […]

Lees meer
RIVIEREN33

Herinrichting Eendragtspolder

De Eendragtspolder, gelegen tussen de Rotterdamse wijk Nesselande, het dorp Zevenhuizen, de Rotte en de Rottemeren, was van oudsher altijd landbouwgrond. Een deel van de polder is nu heringericht tot een uniek recreatie- en waterbergingsgebied met een internationale roeibaan. Fietsen, wandelen, varen, van de natuur genieten en topsport: het kan nu allemaal in […]

Lees meer
AMMERSTOL08

Opening dijkversterking Nederlek

Eindelijk was het dan zo ver. Het eerste grote dijkversterkingtraject van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werd opgeleverd. Na een versterking waaraan zeven jaar gewerkt is, is het tracé aan de Lekdijk weer veilig en op orde. Onze bijdrage Wij grepen deze opening aan om de buitenwereld te laten zien hoe burgers zo’n ingreep ondergaan. […]

Lees meer
RIVIEREN28

Bewustwording watercampagne

Mensen in de stad zijn zich minder bewust dat ze ‘leven met water’ dan mensen op het platteland. Toch is het nodig dat iedereen zich realiseert dat we allemaal samen verantwoordelijk zijn voor ons water. Het verwijderen bijvoorbeeld van overhangende taken van bomen die langs het water staan, is van groot belang. Anders […]

Lees meer
RIVIEREN27

Droogte en koeien

In het Rijnlandse gebied ligt zo’n 200 kilometer aan veenkades. Ongeveer 60 kilometer daarvan moest in het voorjaar van 2011 intensief geïnspecteerd worden omdat er door de aanhoudende droogte een verhoogd risico was dat de kades konden wegschuiven of instorten. Daarom werden er ook blusboten ingezet om de veenkades nat te houden en […]

Lees meer
KATWIJK21

Het CBS en perscontacten

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) slaat een groot aantal Nederlandse statistische gegevens en informatie op en beheert die. Het CBS geeft geen interpretaties op de statistische gegevens. Het is hun taak de cijfers neutraal weer te geven. Andere organisaties, zoals het CPB, gaan met deze gegevens aan de slag en geven […]

Lees meer