strategische veranderingsprocessen
foto website

Landelijke Omgevingsmanagementdag 2014

Op donderdag 19 juni j.l.  heeft de vierde editie plaats gevonden van de Landelijke Omgevingsmanagementdag in ‘s- Hertogenbosch. Het doel van deze dag is het bieden van nieuwe contacten, kennis en inspiratie op het gebied van omgevingsmanagement. De verscheidenheid aan deelnemers van bedrijven, waterschappen, provincies, gemeenten en Rijkswaterstaat hebben hier een bijdragen aan geleverd. Naast […]

Lees meer
wetterskipfryslan_logo

Wetterskip Fryslán

Onder het motto ‘Skjin wetter en droege fuotten’ (Schoon water en droge voeten) is Wetterskip Fryslân de beheerder van het water in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Met ruim 600 medewerkers zorgt het waterschap voor schoon water, voldoende water en veiligheid. Onze bijdrage Het Waterskip Fryslan heeft Connected Strategische Veranderingsprocessen, gevraagd een corporate communicatiestrategie te schrijven. […]

Lees meer
vallei en veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe

Onlangs is Connected Strategische Veranderingsprocessen ingeschakeld door het waterschap Vallei en Veluwe. De core business van het waterschap is zorgdragen voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Onze bijdrage Connected Strategische Veranderingsprocessen is ingeschakeld om het waterschap Vallei en Veluwe […]

Lees meer
RIVIEREN26

Waterinnovatieprijs

Jaarlijks organiseert de Unie van Waterschappen een prijsvraag voor vernieuwende ideeën en baanbrekende initiatieven op het gebied van water. Bedrijven, belangenorganisaties, kennisinstellingen, overheden en particulieren mogen hun innovatieve waterprojecten inzenden om deze prestigieuze Waterinnovatieprijs te bemachtigen. In 2012 was de toenmalige minister Jacqueline Kramer voorzitter van de Waterinnovatieprijs. Onze bijdrage In samenwerking met […]

Lees meer
KATWIJK21

Landelijke waterschapsverkiezingen

Om de vier jaar worden er waterschapsverkiezingen gehouden. De Waterschapsverkiezingen van 2008 waren bijzonder. Het waren de eerste landelijke waterschapsverkiezingen, waarbij politieke partijen zich verkiesbaar stelden. Bovendien melden zich diverse landelijke organisatie bij de pers, waaronder de groep die stemcomputers niet vertrouwde. En er waren organisatorische problemen met het stemmen. Onze bijdrage Voor […]

Lees meer
RIVIEREN07

Beïnvloedingstraject gemeenteraadsverkiezingen

Diverse waterschappen wilden het thema water op de agenda krijgen van de gemeenten binnen hun beheersgebied. Het concrete doel was: het opnemen van een passage over water in de verkiezingsprogramma’s van de partijen. In deze passage moesten de belangrijkste lokale wateropgaven en aandachtspunten worden benoemd. Onze bijdrage Voor die waterschappen hebben wij een […]

Lees meer
KATWIJK29

Positionering Waterschappen

De Unie van Waterschappen is een vertegenwoordiging van alle 24 Nederlandse waterschappen. Samen met de hoofden communicatie van deze waterschappen hebben wij onze schouders eronder gezet, onder andere door, de waterschappen beter te positioneren in de media en daarnaast ook de burger- en participatiekalender te verbeteren door het ontwikkelen van relatiebeheer, een lobbystrategie […]

Lees meer