strategische veranderingsprocessen
dvm2014nllogowebsite

Deelname beurs Verkeer & Mobiliteit

Op donderdag 27 november zal Connected Strategische Veranderingsprocessen voor het derde jaar exposant zijn op de beurs Verkeer & Mobiliteit in Houten. Tevens zal Connected Strategische Veranderingsprocessen ook een workshop geven op deze dag. Deze workshop zal ingaan op het belang van participatie van stakeholders bij projecten. Met als titel: “ ai, is dat een […]

Lees meer
foto website

Landelijke Omgevingsmanagementdag 2014

Op donderdag 19 juni j.l.  heeft de vierde editie plaats gevonden van de Landelijke Omgevingsmanagementdag in ‘s- Hertogenbosch. Het doel van deze dag is het bieden van nieuwe contacten, kennis en inspiratie op het gebied van omgevingsmanagement. De verscheidenheid aan deelnemers van bedrijven, waterschappen, provincies, gemeenten en Rijkswaterstaat hebben hier een bijdragen aan geleverd. Naast […]

Lees meer
LOMD

Landelijke Omgevingsmanagementdag 2014

Op donderdag 19 juni aanstaande vindt alweer de vierde editie plaats van de Landelijke Omgevingsmanagementdag in ‘s- Hertogenbosch. Markt en overheid slaan opnieuw de handen ineen om deze inspirerende dag te organiseren. Het streven van deze dag is het bieden van nieuwe contacten, kennis en inspiratie op het gebied van omgevingsmanagement. De verscheidenheid […]

Lees meer
zwemwaterdebat

Het zwemwater debat 2014

Voor een van haar opdrachtgevers (HHSK) heeft Connected Strategische Veranderingsprocessen een zwemwater debat georganiseerd. Wat vinden zwemmers, overheidsorganisaties, waterschappen en onderzoekers van de huidige manier waarop de veiligheid van het zwemwater wordt gewaarborgd? Om deze vraag te beantwoorden organiseerde het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard op 30 januari 2014 een landelijk debat. De nadruk […]

Lees meer
pvda-project-image

Avondvoorzitter congres PVDA

De Partij van de Arbeid hield een thema-avond over bereikbaarheid (verkeer en vervoer). Doel van de avond was het creëren van bewustwording van de problematieken die spelen met bereikbaarheid. Wij werden gevraagd de avond te organiseren, een interactieve sessie op te zetten en het voorzitterschap van de avond op ons te nemen. Onze […]

Lees meer
AMMERSTOL06

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de waterschappen zijn samen hard aan het werk in het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 (HWBP-2) om op 89 verschillende plaatsen in het land primaire waterkeringen te verbeteren. Primaire waterkeringen zijn veelal dijken en duinen die Nederland beschermen tegen overstromingen vanuit de Noordzee, de grote rivieren en het IJssel- en […]

Lees meer
RIVIEREN07

Landelijke omgevingsdag

Omgevingsmanagement staat steeds meer op de kaart. In navolging van Rijkswaterstaat benoemen ook andere partijen nu omgevingsmanagers in projecten met maatschappelijk belang. Tijd om het omgevingsmanagement te profileren als vakgebied en een community in te richten voor verdere professionalisering door het uitwisselen van ervaringen en kennis. Rijkswaterstaat, APPM, Depond en Movares namen het […]

Lees meer