strategische veranderingsprocessen
Plan van aanpak coöperatieve prioriteit in het openbaar vervoer

Plan van aanpak coöperatieve prioriteit in het openbaar vervoer

In opdracht van het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft, Connected Strategische Veranderingsprocessen in samenwerking met CGI, een plan van aanpak opgesteld op landelijk niveau. Dit plan van aanpak zoomt in op de mogelijkheden van Coöperatieve Prioriteit in het Openbaar Vervoer. Er worden, naast een landelijke strategie, ook concrete mogelijkheden op landelijk- en regionaal niveau geïnventariseerd en samengebracht.

Draadloze prioriteitsbeïnvloeding van het openbaar vervoer biedt mogelijkheden tot het verlagen van (onderhouds-) kosten en het verbeteren van doorstroming. Invoering van dergelijke technieken vraagt echter om een zorgvuldige afweging en gedragen besluitvorming tussen meerdere belanghebbende partijen. Naast een duidelijke onderbouwing van de kosten en de baten zijn belangrijke aandachtspunten of de betreffende technieken voldoende betrouwbaar, beheersbaar, veilig en toekomstgericht zijn. Met name op het laatste punt speelt een aantal nieuwe ontwikkelingen die een rol kunnen spelen bij besluitvorming rondom invoering van een dergelijk systeem