strategische veranderingsprocessen

Zelfrijdende auto dwingt verzekeraars hun verdienmodel aan te passen

Assuradeurs dreigen grootste inkomstenbron te verliezen door verwachte daling van ongelukken Charlotte Waaijers, Financieel Dagblad , Amsterdam 13 oktober 2014 maandag Door de zelfrijdende auto dreigt voor verzekeraars de grootste bron van inkomsten verloren te gaan. Zeker een derde daarvan komt op dit moment uit premies voor autoschade. En die zullen fors dalen doordat zelfsturende wagens […]

Lees meer

Nederlander spreekt zich uit over mobiliteit

“50 procent Nederlanders vindt het prima als de auto het ‘helemaal overneemt’ in de file en op de snelweg”.  Uit onderzoek blijkt dat, indien men in een auto zou zitten die zelf zou kunnen besturen, dan zou 50 procent de voorkeur geven om de auto zelf te laten rijden in de file of op de […]

Lees meer

Save the Date – Landelijk congres Mobiliteit van de toekomst 2014

Van de triple helix naar de gouden vierhoek Op woensdag 03 december 2014 wordt het interactieve congres “Mobiliteit van de toekomst: Van triple helix naar gouden vierhoek” gehouden op de Automotive Campus te Helmond. Wat is de beleving van de automobilist over het onderwerp “mobiliteit in de toekomst” en hoe wil zij hier op participeren? […]

Lees meer

Deelname beurs Verkeer & Mobiliteit

Op donderdag 27 november zal Connected voor het derde jaar exposant zijn op de beurs Verkeer & Mobiliteit in Houten. Tevens zal Connected ook een workshop geven op deze dag. Deze workshop zal ingaan op het belang van participatie van stakeholders bij projecten. Met als titel: “ help, er loopt een snelweg door mijn tuin”, […]

Lees meer

Landelijke Omgevingsmanagementdag 2014

Op donderdag 19 juni j.l.  heeft de vierde editie plaats gevonden van de Landelijke Omgevingsmanagementdag in ‘s- Hertogenbosch. Het doel van deze dag is het bieden van nieuwe contacten, kennis en inspiratie op het gebied van omgevingsmanagement. De verscheidenheid aan deelnemers van bedrijven, waterschappen, provincies, gemeenten en Rijkswaterstaat hebben hier een bijdragen aan geleverd. Naast […]

Lees meer

Connected opent nieuw kantoor op de Automotive Campus

Onlangs heeft Connected Strategische Veranderingsprocessen, een nieuw kantoor geopend op de internationale Automotive Campus in Helmond. Deze high tech campus is onderdeel van Brainport regio Eindhoven. Deze regio is een concentratie van Europese toptechnologie in Zuid- Oost Brabant. Zo is het onder andere de vestigingsplaats van wereldleiders zoals DAF trucks, Philips, VDL Groep, TomTom en […]

Lees meer

Landelijke Omgevingsmanagementdag 2014

Op donderdag 19 juni aanstaande vindt alweer de vierde editie plaats van de Landelijke Omgevingsmanagementdag in ‘s- Hertogenbosch. Markt en overheid slaan opnieuw de handen ineen om deze inspirerende dag te organiseren. Het streven van deze dag is het bieden van nieuwe contacten, kennis en inspiratie op het gebied van omgevingsmanagement. De verscheidenheid aan deelnemers […]

Lees meer

Nederlandse waterschappen benutten ‘’sanitaire stops’’ van wereldleiders

Volgens berekeningen van de Nederlandse waterschappen produceren de ongeveer 53 aanwezige wereldleiders tijdens de tweedaagse Nucleaire top in Den Haag, welgeteld 159 liter urine. Hiermee dragen zij onopgemerkt bij aan innovatieve grondstoffenrecycling. In urine zitten namelijk bruikbare grondstoffen, zoals fosfor, cellulose en stikstof. Door middel van grondstofrecycling worden bruikbare grondstoffen uit het afvalwater gefilterd. Vervolgens worden […]

Lees meer

Waterbeheerplan het hoogheemraad Schieland en de Krimpenerwaard

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (afgekort tot HHSK) is op dit moment bezig met het nieuwe waterbeheerplan voor de periode van 2016 tot 2021. Het waterbeheerplan is er niet alleen ten behoeve van beleidsvoering, maar met name voor alle inwoners, stakeholders, samenwerkingspartners en overige belanghebbenden in het waterbeheergebied. Het waterbeheerplan laat zien waar HHSK voor staat, waar zij aan werkt en hoe zij dit samen […]

Lees meer

Waterschap Vallei en Veluwe

Onlangs is Connected ingeschakeld door het waterschap Vallei en Veluwe. De core business van het waterschap is zorgdragen voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Connected is ingeschakeld om het waterschap Vallei en Veluwe richting de buitenwereld te positioneren. Dit houdt in […]

Lees meer